20 jun: Ørsted: Indien sætter mål om 30 GW havvind i 2030 - NY2
20 jun: Chr. Hansen/DNB: Løfter kursmål 60 kr
20-06-2018 21:21:30

Oral semaglutid viser statistisk signifikant større reduktioner i langtidsblodsukker og vægt sammenlignet med Victoza® og sitagliptin i PIONEER 4 og 7

Relateret indhold
Relateret debat
14:25 - 
Jo, det giver kun mening at lægge dem sammen, da det er..
13:47 - 
Det giver umiddelbart ingen mening at lægge Levemir og ..
13:36 - 
Kan ikke ses på kursen

Bagsværd, den 20. juni 2018 - Novo Nordisk offentliggør i dag de overordnede resultater fra fase 3-studierne PIONEER 4, som sammenlignede oral semaglutid til behandling af voksne med type 2-diabetes med Victoza® (1,8 mg liraglutid) og placebo, og PIONEER 7, som sammenlignede oral semaglutid til behandling af voksne med type 2-diabetes med sitagliptin 100 mg. Begge studier er netop afsluttet med succes. Oral semaglutid er en ny GLP-1-analog, der tages én gang dagligt som en tablet.

Der blev i PIONEER 4 og 7 anvendt to forskellige statistiske metoder til vurdering af effekten af oral semaglutid: en primær statistisk metode[1], som kræves i henhold til nye regulatoriske retningslinjer, og som vurderer effekten uanset ophør af behandlingen og brug af anden behandling; og en sekundær statistisk metode [2], der beskriver effekten, mens behandlingen pågår og uden brug af anden behandling.

PIONEER 4

PIONEER 4 blev gennemført som et 52-ugers dobbeltblindet, dobbelt-placebokontrolleret studie, som undersøgte effekt og sikkerhed af 14 mg oral semaglutid sammenlignet med Victoza® 1,8 mg og placebo i 711 deltagere med type 2-diabetes, som var utilstrækkeligt reguleret med metformin med eller uden en SGLT-2-hæmmer.

PIONEER 4 opfyldte sit primære mål vurderet ud fra den primære statistiske metode, idet det viste en ikke-inferiør reduktion i langtidsblodsukkeret (HbA1c) og et statistisk signifikant og større vægttab ved 26 uger med oral semaglutid sammenlignet med Victoza®. Oral semaglutid medførte desuden statistisk signifikante og større reduktioner i HbA1c og vægt sammenlignet med placebo.

Ved anvendelse af den sekundære statistiske metode ved henholdsvis uge 26 og uge 52 opnåede deltagere i behandling med oral semaglutid en reduktion i HbA1c på 1,3% og 1,2% mod 1,1% og 0,9% med Victoza®, mens placebo faldt med 0,1% og steg med 0,2%. Reduktionerne i HbA1c var statistisk signifikant større med oral semaglutid sammenlignet både med Victoza® og placebo. Reduktionen i vægt i forhold til udgangspunktet ved studiets begyndelse (baseline) var statistisk signifikant større med oral semaglutid, nemlig 4,7 og 5,0 kg ved henholdsvis 26 og 52 uger, mod 3,2 og 3,1 kg med Victoza® og 0,7 og 1,2 kg med placebo. Behandlingsmålet om HbA1c på under 7,0% som fastsat af American Diabetes Association (ADA) blev nået af 69% af de deltagere, der blev behandlet med oral semaglutid, 63% af dem, der fik Victoza®, og 18% af dem, der fik placebo, efter 52 uger; forskellen mellem oral semaglutid og placebo var statistisk signifikant.

I studiet var oral semaglutid veltolereret med en profil, der var konsistent med GLP-1-baseret behandling. Den mest almindelige bivirkning for oral semaglutid var mild til moderat kvalme, som aftog med tiden. I PIONEER 4 oplevede 20% af deltagerne i behandling med oral semaglutid kvalme, mod 18% af dem, der fik Victoza®, og 4% af dem, der fik placebo. Andelen af deltagere, som afsluttede behandlingen før tid som følge af bivirkninger, var 11% for deltagere, der blev behandlet med oral semaglutid, mod 9% for deltagere, der fik Victoza®, og 4% for deltagere, der fik placebo.

PIONEER 7

PIONEER 7 blev gennemført som et 52-ugers ikke-blindet studie, som undersøgte effekt og sikkerhed af oral semaglutid med dosisjustering baseret på klinisk vurdering af blodsukkerregulering og lægemidlets tolerabilitet sammenlignet med DPP-IV-hæmmeren 100 mg sitagliptin i 504 deltagere med type 2-diabetes, som var utilstrækkeligt reguleret med 1-2 diabeteslægemidler i tabletform.

Studiet opfyldte sit primære mål vurderet ud fra den primære statistiske metode, idet det viste, at oral semaglutid var statistisk signifikant og bedre end sitagliptin 100 mg med hensyn til andelen af deltagere, der nåede behandlingsmålet om HbA1c på under 7% som fastsat af American Diabetes Association (ADA) ved uge 52. Oral semaglutid viste desuden statistisk signifikante og større reduktioner i vægt sammenlignet med sitagliptin.

Vurderet ud fra den sekundære statistiske metode opnåede deltagere i behandling med oral semaglutid en statistisk signifikant reduktion i HbA1c på 1,4% mod 0,7% med sitagliptin ved uge 52. Fra et baseline-HbA1c-niveau på 8,3% nåede 63% af deltagere i behandling med oral semaglutid behandlingsmålet om HbA1c på under 7% efter 52 ugers behandling mod 28% af deltagere i behandling med sitagliptin, og forskellen var statistisk signifikant. Reduktionen i vægt på 2,9 kg med oral semaglutid var statistisk signifikant større ved uge 52 sammenlignet med 0,8 kg med sitagliptin. Efter 52 ugers behandling fik ca. 9% af de deltagere, der blev behandlet med oral semaglutid, 3 mg oral semaglutid, mens ca. 31% og 60% fik henholdsvis 7 mg og 14 mg oral semaglutid.

I studiet var oral semaglutid veltolereret med en profil, der var konsistent med GLP-1-baseret behandling. Den mest almindelige bivirkning for oral semaglutid var mild til moderat kvalme, som aftog med tiden. I PIONEER 7 oplevede 21% af deltagerne i behandling med oral semaglutid kvalme, mod 2% deltagere, der fik sitagliptin. Andelen af deltagere, som afsluttede behandlingen før tid som følge af bivirkninger, var 9% for deltagere, der blev behandlet med oral semaglutid, mod 3% for deltagere i behandling med sitagliptin.

"Disse markante etårsresultater, der er opnået med et doseringsmønster som i klinisk praksis, viste, at oral semaglutid var bedre end sitagliptin, idet de dokumenterede, at en større andel af patienter nåede ADA's behandlingsmål," siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. "Samtidig har vi vist, at oral semaglutid er endnu mere virkningsfuldt med hensyn til at sænke blodsukker og vægt end Victoza®, som er den mest udbredte GLP-1-behandling til injektion."

Om PIONEER 4, PIONEER 7 og det kliniske udviklingsprogram PIONEER

PIONEER 4 var et 52-ugers randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt-placebokontrolleret, aktivt- og placebokontrolleret, multicenter-, multinationalt parallelgruppestudie med tre behandlingsgrupper. Studiet undersøgte effekt og sikkerhed af 14 mg oral semaglutid sammenlignet med Victoza® og med placebo hos mennesker med type 2-diabetes, som var utilstrækkeligt reguleret med metformin med eller uden en sodium-glucose co-transporter (SGLT)-2-hæmmer. PIONEER 4 omfattede 711 deltagere, som blev randomiseret 2:2:1 til at modtage enten 14 mg oral semaglutid, Victoza® 1,8 mg eller placebo én gang dagligt. Det primære endepunkt var ændring i HbA1c ved uge 26 i forhold til baseline. Vigtige sekundære endepunkter var blandt andet ændring i HbA1c og vægt ved uge 52 i forhold til baseline.

PIONEER 7 var et 52-ugers randomiseret, ikke-blindet, aktivt kontrolleret, multicenter-, multinationalt parallelgruppestudie med to behandlingsgrupper. Studiet undersøgte effekt og sikkerhed af oral semaglutid ved hjælp af fleksibel dosisjustering (3, 7 eller 14 mg) baseret på klinisk vurdering (glykæmisk behandlingsmål og tolerabilitet) af behandlingsrespons sammenlignet med sitagliptin hos mennesker med type 2-diabetes, som var utilstrækkeligt reguleret med 1-2 diabeteslægemidler i tabletform. PIONEER 7 omfattede 504 deltagere, som blev randomiseret 1:1 til at modtage enten oral semaglutid eller 100 mg sitagliptin én gang dagligt. Det primære endepunkt var HbA1c under ADA's behandlingsmål på 7% ved uge 52. Vigtige sekundære endepunkter var blandt andet ændring i HbA1c og vægt ved uge 52 i forhold til baseline. Novo Nordisk planlægger at rapportere resultater fra PIONEER 3-studiet, der har sammenlignet 3, 7 og 14 mg oral semaglutid med 100 mg sitagliptin, inden udgangen af andet kvartal af 2018. 

PIONEER, det kliniske fase 3a-program for oral semaglutid, er et globalt udviklingsprogram med en samlet deltagelse af 8.845 mennesker med type 2-diabetes i 10 kliniske studier, som alle forventes afsluttet i 2018.

Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske gældende.

Yderligere information

Medier:

   
Katrine Sperling +45 3079 6718

krsp@novonordisk.com

     

Investorer:

   
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085

phak@novonordisk.com

Anders Mikkelsen +45 3079 4461

armk@novonordisk.com

Christina Kjær +45 3079 3009

cnje@novonordisk.com

Selskabsmeddelelse nr. 51 / 2018


[1] Behandlingspolitisk estimand: behandlingseffekt uanset ophør af behandlingen eller iværksættelse af anden behandling (analyseret ved hjælp af en pattern mixture-model baseret på multiple imputationer til håndtering af manglende data med en analyse af kovarians (ANCOVA) og en logistisk regressionsmodel).

[2] Hypotetisk estimand: behandlingseffekten mens behandlingen pågår uden brug af anden behandling (analyseret ved hjælp af Mixed Models for Repeated Measurements (MMRM) og en logistisk regressionsmodel). Den anvendte statistiske metodik er den samme som den, der blev anvendt i SUSTAIN-programmet for subkutan semaglutid.

PR180620_PIONEER_4-7_DK_FINAL


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Novo Nordisk A/S via Globenewswire

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
10 jul
NOVO-B
"Men her fik jeg lange foredrag her på EI om at det var ikke pharma selskaberne men "mellemmændenen"..
11
12 jul
NOVO-B
@Margrete, det er ikke sår'n lige ;)   Trenden er bygget op over tid, for at vise gamle toppe blive ..
10
10 jul
NOVO-B
Novo Nordisk kom i søgelyset ved det seneste amerikanske præsident valg da Bernie Sanders  bl.a. sen..
8
15 jul
NOVO-B
Når man er folkepensionist, er entry og exit mere vigtigt end køb langsigtet - så er 1. prioritet - ..
6
12 jul
NOVO-B
Det kan være farligt, at have en strategi der rækker 7 år, hvis ikke det er lige før de 7 fede bibel..
4
11 jul
NOVO-B
svar Eliot, beargrove, swingsun   Eliot Eliot, se hvad jeg besvarede:   "Men her fik jeg lange fored..
4
12:48
NOVO-B
Husk nu at lægge Levemir+Tresiba sammen, og så kan bedre forstå tallene ift. Lantus+Toujeo, særligt ..
3
16 jul
NOVO-B
Berenberg hæver Novo-kursmål med 8 pct og gentager "hold"   Novo Nordisk har haft en kursmæssig fin ..
3
13 jul
NOVO-B
"Er det ikke lidt "tåbeligt" at bruge så meget tid på noget, der med sikkerhed ikke virker???"   Nov..
3
12 jul
NOVO-B
Many Drugmakers Ignore Trump—and Raise Prices Anyway   https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-..
3

Fondsbørsmeddelelser

#

EuroInvestor: I fokus
#

#

EuroInvestor: I fokus
#

#

EuroInvestor: I fokus
#

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Vestas/UBS: Indleder med købsanbefaling og ser aktien stige 37 pct.
2
Novo/ABM: Recepttal understøtter forventning om opjustering
3
Aktier/tendens: Genmab og kolleger får udlandsnyt i let nervøs åbning
4
Aktier/åbning: Vestas fører an i positivt C25-indeks
5
Vestas/UBS: Forudser sund vækst og stigende marginer

Relaterede aktiekurser

Novo Nordisk B A/S 316,40 0,2% Stigning i aktiekurs
Novo Nordisk 49,27 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Seneste nyheder


Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
17. juli 2018 15:28:20
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB4 - 2018-07-17 15:28:20 - 2018-07-17 15:28:20 - 1 - Website: OKAY